email διεύθυνση:

 
 
 
 
Συμπεριφορά πολίτη

Ένας πολίτης έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα. Δυστυχώς το μόνο που επισήμως διδάσκεται ως συμπεριφορά ( παρ' όλη την θεωρητική έκθεση των μαθητών στα δικαιώματα του πολίτη και την αγωγή του ) είναι ότι ο πολίτης έχει υποχρέωση μόνο να πληρώνει φόρους και εισφορές και δικαίωμα ( δια ροπάλου ) να ψηφίζει.

Αυτό αποτελεί μία ελλιπέστατη και στρεβλωμένη εικόνα του τι υποχρεούται ο πολίτης να κάνει και τι δικαιώματα κατέχει. Σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους ο πολίτης έχει υποχρέωση να γνωρίζει και να πράττει τα εξείς :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  1. να γνωρίζει και να προασπίζει τους νόμους και τη σωστή εφαρμογή και τήρηση τους. ( άρθρα ...........)

  2. να προστατεύει το σύνταγμα του κράτους όταν αυτό βάλλεται από αντισυνταγματικές νομοθεσίες τις οποίες οφείλει να καταμαρτυρεί και να αγνοεί εμπράκτως. ( άρθρα ...........)

  3. να ελέγχει τους ανθρώπους οι οποίοι επανδρώνουν οριζοντίως και καθέτως όλο τον κρατικό μηχανισμό από τον πρόεδρο της δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό ως τον δημόσιο υπάλληλο και τον δημοτικό συνεργάτη καθώς αποτελούν άτομα στην υπηρεσία του κάθε μεμονωμένου πολίτη και συντηρούνται εξ'ολοκλήρου από τους φόρους των πολιτών αυτών. Ο έλεγχος συνεπάγεται την απαίτηση των απαραιτήτων πειθαρχικών και σωφρονιστικών ενεργειών που αντιστοιχούν σε κάθε δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο σε περίπτωση παραβίασης καθήκοντος.

  4. άτομα που διαπράττουν εγκλήματα κατά του πολίτη και του κράτους υπό την προστασία της βουλευτικής / υπουργικής / πρωθυπουργικής ασυλίας, ο πολίτης οφείλει να μηνύει ποινικά και αστικά κατόπιν της άρσεως αυτής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  1. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να ενημερώνεται επισήμως για όποια νομοθεσία / κώδικα / διάταξη επιθυμεί ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. Άρνηση αυτής της ενημέρωσης δίνει το δικαίωμα στον πολίτη μηνύσεως και αποζημιώσεως.

  2. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να δημοσιοποιεί ο,τιδήποτε επιθυμεί εάν αυτό δεν αποτελεί λίβελο, συκοφαντική δυσφήμηση ή έκφραση πεποιθήσεων ή προθέσεων που καταπατούν ανθρώπινα δικαιώματα ( π.χ. πορνογραφικά κείμενα, ρατσιστικά μανιφέστα, κ.α. ).

  3. Ο πολίτης έχει δικαίωμα αλλαγής της γνώμης του όπως αυτή εκφράζεται μέσω εκλογικών αποτελεσμάτων για οποιοδήποτε λόγο και ιδιαιτέρως στην περίπτωση αθέτησης προεκλογικών δεσμεύσεων, υπεξαίρεσης δημόσιας περιουσίας, κάμψης της ποιότητας ζωής, άλωσης κεκτημένων δικαιωμάτων, οικονομικού μαρασμού, ελλιπούς ή και προδοτικής συμπεριφοράς και χειρισμού εθνικών θεμάτων.

  4. Ο πολίτης έχει δικαίωμα ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης καθώς και συνεχούς ενημέρωσης επί όλων των θεμάτων που τον αφορούν υπ' ευθύνη του κράτους που οφείλει να τον προασπίσει και να τον υπηρετήσει ΑΝΕΥ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ώστε ο πολίτης να μπορέσει να αποφανθεί για μείζονα θέματα που επηρεάζουν μονίμως την καθημερινότητα του μέσω δημοψηφίσματος.

  5. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να μην αναγνωρίσει την κυβέρνηση που ψήφισε ή που αναδείχθηκε μέσω των εκλογών εάν κρίνει ότι η κυβέρνηση αυτή δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του.

Γενικά ο πολίτης κάθε κράτους δεν είναι όμηρος ή υποτελής. Αντιθέτως είναι η κινητήριος δύναμη και ο εντολέας όλων εκείνων οι οποίοι αναλαμβάνουν να τον υπηρετήσουν και εξυπηρετήσουν διαδικαστικά στην κρατική μηχανή και που παρανόμως υπεξαιρούν το κύρος και την δύναμη αυτή μέσω της ελλιπούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών.

 

 Αρχική Σελίδα | Δημόσιος Βίος | Βασικές Αρχές | Τομείς Πληροφόρησης | Κατάθεση Καταγγελιών | Βιογραφικό
Όροι Χρήσεως | Δήλωση Εμπιστευτικότητος και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων