Καταγγελίες
Παροχή διευκρινήσεων ζωτικών για άσκηση του εκλογικού μας Δικαιώματος
Όνομα: Τάνυα Γεριτσίδου και συνυπογράφοντες πολίτες

Καταγγελία:
Ως γνωστόν, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο η συμμετοχή στις εκλογές είναι υποχρεωτική.

Όμως, αυτή η διατύπωση μόνο δεν καλύπτει βασικές και ζωτικότατες απορίες σχετικά με το τι αντίκτυπο έχει και πώς υπολογίζεται στο εκλογικό αποτέλεσμα η παντελής αποχή των εκλογέων από την εκλογική διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, από ανωτέρα βία έως και ως μορφή διαμαρτυρίας και απαξίωσης για λόγους ιδεολογίας ή αίσθηση αδιεξόδου έκφρασης μέσω της υπάρχουσας εκλογικής διαδικασίας /πολιτικού συστήματος.

Συνεπώς, και για ορθή και έγκυρη ενημέρωση από τους μόνους αρμόδιους να απαντήσουν, καθΆ ότι μέλη σας συμμετέχουν στην σύνθεση της ανώτατης εφορευτικής επιτροπής, ζητώ την άμεση και επί της ουσίας απάντηση σας σε απλά Ελληνικά που δεν επιδέχονται ερμηνεία και δεν είναι φορείς διάκρισης ανάμεσα στους Πολίτες – εκλογείς λόγω εκπαίδευσης ή επαγγέλματος στα εξής ερωτήματα :

1. στατιστικά, το ποσοστό της αποχής αφαιρείται από το σύνολο των εκλογέων με την φόρμουλα : α. σύνολο εκλογέων (100%) - ποσοστό της αποχής = προσερχόμενοι στην εκλογική διαδικασία, όπου στο σύνολο των προσερχομένων αποδίδεται 100% για την κατανομή ποσοστού κομμάτων και εδρών ή
β. στο σύνολο των προσερχομένων αποδίδεται το μικρότερο του 100% ποσοστό λόγω της αποχής ; ( δηλαδή εάν π.χ. έχουμε 10% αποχή ο υπολογισμός του ποσοστού ψήφων θα υπολογιστεί επί του 90% του συνόλου των εκλογέων οι οποίοι προσήλθαν στις κάλπες ή θα υπολογιστεί επί ενός εικονικού 100%, ουσιαστικά ενισχύοντας με το 10% της αποχής την όποια ψήφο των προσερχομένων εκλογέων)

2. πως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση τόσο της ψήφου όσο και της συμπεριφοράς των εκλογέων ώστε να μην ενδυναμώνεται αδίκως και ενάντια στις διατάξεις του Συντάγματος μας η ψήφος μέρους των Πολιτών εις βάρος της ψήφου /εκλογικής επιλογής άλλων Πολιτών ;

3. τί προβλέπεται στην περίπτωση που η αποχή από την άσκηση του εκλογικού Δικαιώματος είναι της τάξεως του 50% ;

4. τί προβλέπεται στην περίπτωση που η αποχή ξεπερνάει το 50% ;δηλαδή σε περίπτωση που οι έγκυρες ψήφοι είναι de facto ψήφοι μειοψηφίας, και άρα σε καμμία περίπτωση τα αποτελέσματα της μειοψηφίας δεν μπορούν να επιβληθούν στην πλειοψηφία καθΆ ότι αυτό θα συνιστούσε αυθαίρετη, καταχρηστική και μονομερή μετατροπή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Ελλάδος σε ολιγαρχία ;

5. τί προβλέπεται σε περίπτωση που τα έγκυρα ψηφοδέλτια μειοψηφούν έναντι των ακύρων ψηφοδελτίων ; δώστε παράδειγμα σε περίπτωση που π.χ. τα άκυρα ψηφοδέλτια ανέρχονται σε ποσοστό 52% των ψηφισάντων. Πώς υπολογίζετε το εκλογικό αποτέλεσμα και τι ισχύ αποδίδετε σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, βάσει ποίας νομοθεσίας / νομολογίας ;


Ιδίως στις τωρινές εκλογές που η ψήφος διαμαρτυρίας καθώς και η ψήφος απόρριψης του συνόλου των πολιτικών κομμάτων και / ή του πολιτικού συστήματος όπως αυτό υφίσταται σήμερα είναι σαφής τάση και επιθυμία του Ελληνικού Λαού και ιδιαιτέρως δική μου επιθυμία και ζωτική ανάγκη έκφρασης εκλογικής συμπεριφοράς, πρέπει να έχω ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΕΓΓΥΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Λόγω της επείγουσας κατάστασης και του ότι η απάντηση σας σε κάθε ένα από τα πέντε ανωτέρω σημεία μου θα επηρεάσει άμεσα τόσο την δική μου προσωπική εκλογική συμπεριφορά όσο και αυτή πολλών συμΠολιτών μου, παρακαλώ όπως απαντήσετε εντός τριών ημερών από την πρωτοκόλληση της παρούσας.

Επιφυλασσόμενη παντός Νομίμου Δικαιώματος μου


Τάνυα-Μαρία Γεριτσίδου

Και οι συνυπογράφοντες Πολίτες :

1. Όλγα Γ. Γεριτσίδου
2. Εμμανουήλ Ιωάννου
3. Νιόβη Ιωάννου
4. Κωνσταντίνα Μπαχξεβάνη
5. Ευδοξία Πεντζάκη
6. Ευδοξία Διπλάρη
7. Φρύνη Γαζή
8. Βησσαρίων Μουρούκης

πίσω>>


Απαντήσεις στην Καταγγελία
 

 Αρχική Σελίδα | Δημόσιος Βίος | Βασικές Αρχές | Τομείς Πληροφόρησης | Κατάθεση Καταγγελιών | Βιογραφικό
Όροι Χρήσεως | Δήλωση Εμπιστευτικότητος και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων